transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nedre luftvägsinfektioner vid KOL

Författare och institution:
Gerdt C. Riise (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Ingemar Qvarfordt (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
In: KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Larsson K, ed., Kapitel 4.8 s. 263-277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
63516
Posten skapad:
2007-12-19 12:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007