transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Andningsmuskelfunktion vid KOL

Författare och institution:
Carl-Hugo Hamnegård (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
In: KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Larsson K, ed., Kapitel 3.5 s. 153-162
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
63513
Posten skapad:
2007-12-19 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007