transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - en nygammal yrkessjukdom

Författare och institution:
Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
In: KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Larsson K, ed., Kapitel 1:5 s. 51-55
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
63501
Posten skapad:
2007-12-19 11:33
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007