transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inflammatoriska mekanismer vid KOL

Författare och institution:
Ann Ekberg-Jansson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); C-G Löfdahl (-)
Publicerad i:
In: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL. Larsson K, ed., Kapitel 2:3 s. 77-93
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
63500
Posten skapad:
2007-12-19 11:30
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007