transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brownian Approximation and Monte Carlo Simulation of the Non-Cutoff Kac Equation

Författare och institution:
Mattias Sundén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Statistical Physics, 130 ( 2 ) s. 295-312
ISSN:
0022-4715
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The non-cutoff Boltzmann equation can be simulated using the DSMC method, by a truncation of the collision term. However, even for computing stationary solutions this may be very time consuming, in particular in situations far from equilibrium. By adding an appropriate diffusion, to the DSMC-method, the rate of convergence when the truncation is removed, may be greatly improved. We illustrate the technique on a toy model, the Kac equation, as well as on the full Boltzmann equation in a special case.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Diffusion approximation; Direct simulation Monte Carlo; Kac equation; Markov jump process; Non-equilibrium stationary state; Thermostat
Postens nummer:
63428
Posten skapad:
2007-12-18 15:43
Posten ändrad:
2016-07-11 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007