transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conservation laws and identifiability of rate expressions in biochemical models

Författare och institution:
Milena Anguelova (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Gunnar Cedersund (-); Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik, Chalmers); Mikael Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik, Chalmers); Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
IET Systems Biology, 1 ( 4 ) s. 230-237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
Postens nummer:
63425
Posten skapad:
2007-12-18 15:03
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007