transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guided tours and the city - Proceedings

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2007:4
ISBN:
1400-4801
Antal sidor:
26
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
63415
Posten skapad:
2007-12-18 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007