transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hildegard av Bingen (1098-1179). Från innerlighet till ytterlighet / From the inner to the outer

Redaktör(er):
Margaret Helen Myers (Institutionen för kultur, estetik och medier); Tobias Pettersson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
91-7580-195-7
Antal sidor:
159
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Artos Bokförlag
Förlagsort:
Skellefteå
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
cloister, mysticism, mediaeval music
Ytterligare information:
Boken innehåller artiklar på engelska, svenska, norska och danska
Postens nummer:
63409
Posten skapad:
2007-12-18 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007