transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller

Författare och institution:
Carina Löfström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
ISBN:
978-91-89558-46-5
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
FoU:rapport 2007:7
Postens nummer:
63399
Posten skapad:
2007-12-18 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007