transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Karin Rehnqvist and her reception

Författare och institution:
Margaret Helen Myers (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Frau Musica (nova): Komponieren heute (Hrsg.) Martina Homma, s. 49-61
ISBN:
3-89564-066-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
studio Verlag
Förlagsort:
Sinzig, Germany
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
music, woman composer, reception
Postens nummer:
63391
Posten skapad:
2007-12-18 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007