transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association of epithelial damage and signs of neutrophil mobilization in the airways during acute exacerbations of paediatric asthma

Författare och institution:
S. Yoshihara (-); Y. Yamada (-); T. Abe (-); Anders Lindén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); O. Arisaka (-)
Publicerad i:
Clin Exp Immunol, 144 ( 2 ) s. 212-216
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
63390
Posten skapad:
2007-12-18 12:27
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007