transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decomposition of Residue Currents

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
J reine angew Math, 638 s. 103-118
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2007:33
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
63342
Posten skapad:
2007-12-18 09:34
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007