transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stability of the laminar solution of the Boltzmann equation for the Benard problem

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); A. Nouri (-); R. Esposito (-); R. Marra (-)
Publicerad i:
Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica, 3 ( 1 ) s. 51-97
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
63307
Posten skapad:
2007-12-17 13:29
Posten ändrad:
2010-01-12 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007