transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera Currents

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Anna Fac Sci Toulouse, 18 s. 651-661
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2007:28
Antal sidor:
9
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
63265
Posten skapad:
2007-12-17 10:16
Posten ändrad:
2016-01-12 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007