transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filling in the missing text. On discourse and learning in economics education

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the 4th Nordic Conference on Cultural and Activity Research, Oslo, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
63247
Posten skapad:
2007-12-16 23:17
Posten ändrad:
2007-12-16 23:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007