transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Memorable Belongings

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at Oral History Conference, The Art of Dialogue, Krakow 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63239
Posten skapad:
2007-12-16 23:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007