transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insamling och utgivning av folkminnen I Sverige

Författare och institution:
Mats Nilsson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Bakka, Egil & Biskop,Gunnel, 2007: Norden i Dans. Folk-Fag-Forskning,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Novus
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63222
Posten skapad:
2007-12-16 22:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007