transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Music and dance – a chaotic meeting?

Författare och institution:
Mats Nilsson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Dance: Tradition and transmission. Festschrift for Laszlo Felföldi,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Förlagsort:
Szeged
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63218
Posten skapad:
2007-12-16 22:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007