transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rec av av Liisa Ängquist: Dansa ungdom – en etnologisk studie

Författare och institution:
Mats Nilsson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Rig, ( 2 )
ISSN:
0035-5267
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63216
Posten skapad:
2007-12-16 22:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007