transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Educational Restructuring: International perspectives on travelling policies.

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Thomas S. Popkewitz (-)
ISBN:
1-59311-180-0
Antal sidor:
217
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Information Age Publishing
Förlagsort:
Greenwhich Ct
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Education governance in transition
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
utbildning, styrning, utbildningspolitik, internationella jämförelser
Postens nummer:
63213
Posten skapad:
2007-12-16 20:37
Posten ändrad:
2009-01-08 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007