transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Annotating Thoreau: Jeffrey S. Cramer’s Walden: A Fully Annotated Edition (New Haven & London: Yale Univ. Press, 2004)”

Författare och institution:
Henrik Otterberg (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Nineteenth-Century Prose, 34 ( 1/2 ) s. 295-330
ISSN:
1052-0406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
63176
Posten skapad:
2007-12-15 21:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007