transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Timpani and the timpanist´s art: Musical and technical developments in the 19th and 20th centuries

Författare och institution:
Nancy Benvenga (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg, ISSN 0348-0879 ; nr 3
ISBN:
91-4222-276-X
Antal sidor:
160 s.
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1979
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Utgången
Postens nummer:
63131
Posten skapad:
2007-12-14 16:09
Posten ändrad:
2007-12-21 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007