transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Kojak" - 50 seconds of television music: Towards the analysis of affect in popular music

Författare och institution:
Philip Tagg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg, ISSN 0348-0879 ; nr 2
ISBN:
91-7222-235-2
Antal sidor:
302 s.
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1979
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Utgången
Postens nummer:
63129
Posten skapad:
2007-12-14 16:05
Posten ändrad:
2007-12-21 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007