transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An example of international drug politics--the development and distribution of substance prevention programs directed at adolescents

Författare och institution:
John Lilja (-); Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); David Hamilton (-); Sam Larsson (-)
Publicerad i:
Substance Use & Misuse, 42 ( 2-3 ) s. 317-342
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
63125
Posten skapad:
2007-12-14 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007