transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Learning Lessons to Living Knowledge: Instructional Discourse and Life Experiences of Youth in Complex Society

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
A. N. Perret-Clermont; Pontecorvo, C.; Resnick, L. B.; Zittoun, T.; Burge, B. (Eds.) Joining society: Social interaction and learning in adolescence and youth, s. 177-191
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
63113
Posten skapad:
2007-12-14 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007