transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Boundedness from H1 to L1 of Riesz Transforms on a Lie Group of Exponential Growth

Författare och institution:
Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Maria Vallarino (-)
Publicerad i:
Annales de l'Institut Fourier, 58 s. 1117-1151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
63070
Posten skapad:
2007-12-14 14:21
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007