transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fiction of Law (I)

Författare och institution:
Håkan Gustafsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
No Foundations - Journal of Extreme Legal Positivism, 4
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
63060
Posten skapad:
2007-12-14 14:09
Posten ändrad:
2008-03-04 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007