transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

E som i evidensbasera

Författare och institution:
Karin Lumsden Wass (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
I A. Björnsson & B. Rombach (red.) Tidens tecken. Svenska Humanistiska Förbundets skriftserie 121, s. 48-54
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
63036
Posten skapad:
2007-12-14 12:48
Posten ändrad:
2007-12-14 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007