transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att fånga lärares arbete: bilder av vardagarbete i förskola och skola

Författare och institution:
Eva Gannerud (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
9147084332
Antal sidor:
188
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
förskola, skola, omsorg, lärande, gender
Postens nummer:
63035
Posten skapad:
2007-12-14 12:40
Posten ändrad:
2008-12-22 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007