transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adolescents’ goal orientations in society and the educational context: A Dutch-Swedish comparative study

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research, 51 ( 1 ) s. 41-62
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
63027
Posten skapad:
2007-12-14 09:33
Posten ändrad:
2007-12-14 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007