transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Social forum-process; tendencies and features

Författare och institution:
Niklas Hansson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13–15 juni 2005.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63014
Posten skapad:
2007-12-13 15:29
Posten ändrad:
2007-12-13 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007