transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individuella drömmar och vardagliga realiteter: mot en närmare förståelse av varierande tolkningar av livskvalitet bland 55+are i 2000-talets Sverige

Personal Dreams and Everyday Realities: Towards a Closer Understanding of Multiple Interpretation of Ideal Lives beyond 55+ in 2000th Sweden

Författare och institution:
Ninni Trossholmen (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Inlägg i nätverket Aging and Wellbeing. 2007-06-19/20,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
63012
Posten skapad:
2007-12-13 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007