transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quevedo, el paratexto de González de Salas y la cuestión del lector

Författare och institution:
Alejandro Urrutia (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Mata, Carlos y Miguel Sugasti (eds.) El Siglo de Oro en el nuevo milenio. Pamplona: EUNSA, II
ISBN:
ISBN-13: 9788431323110
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
62928
Posten skapad:
2007-12-13 09:00
Posten ändrad:
2007-12-13 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007