transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Them bones, them bones … Why is the leg bone connected to rather than with the knee bone?

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
An International Master Of Syntax & Semantics. Papers presented to Aimo Seppänen on the occasion of his 75th birthday. Edited by Bergh, Gunnar, Jennifer Herriman & Mats Mobärg, s. 163-80
ISSN:
0072-503X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
On the basis of English standard corpora, the choice between two prepositions, to and with, to follow the adjective/participle connected.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
corpus, preposition, variation
Postens nummer:
62903
Posten skapad:
2007-12-12 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007