transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The “Seals Conflict” in Swedish Coastal Fishery

HERS-SUCOZOMA-Report 1999:6

Författare och institution:
Karl Bruckmeier (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Human ecology report series, ISSN 1403-8226 ; nr 1999:6
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Empirisk konfliktforskning
Nyckelord:
seals conflict, Swedish coastal fisheries
Postens nummer:
62868
Posten skapad:
2007-12-12 12:27
Posten ändrad:
2008-12-17 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007