transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationship in Video Game Relationship

Författare och institution:
Peter Zackariasson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Timothy Wilson (-)
Publicerad i:
Relationship Marketing Summit. Buenos Aires, Argentina, December 13-15.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
62789
Posten skapad:
2007-12-11 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007