transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biologisk mångfald – inte bara arter.

Författare och institution:
Kerstin Johannesson (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Bevara arter – till vilket pris? Formas Fokuserar (red. B. Johansson), Formas, Stockholm.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
biologisk mångfald, genetisk diversitet
Postens nummer:
62758
Posten skapad:
2007-12-10 20:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007