transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Target Cost Management - En studie av kalkylering och ekonomistyrning av framtida produktkostnader vid framtagandet av nya produkter

Författare och institution:
Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Integrerad produktförnyelse, NUTEK/IVF, Stockholm
Postens nummer:
62748
Posten skapad:
2007-12-10 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007