transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cost control in product design and development: the Volvo Car Corporation experience

Författare och institution:
Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Cases in Management Accounting - Current Practices in European Companies (Eds.) Tom Groot & Kari Lukka, s. 103-125
ISBN:
0273646168
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pearson Education Ltd
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
62746
Posten skapad:
2007-12-10 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007