transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Embedded Meaning of Free Verse Types. With an Example from the Introduction of T.S. Eliot's 'Ash-Wednesday' in Sweden

Författare och institution:
Eva Lilja (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Stylistics and Social Cognition. PALA 25, Huddersfield 2005, s. 153-164
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Modernism, Metrics, Free Verse
Ytterligare information:
ISBN: 978-90-420-2312-3 Ingår i serie: PALA papers ; 4
Postens nummer:
62717
Posten skapad:
2007-12-10 09:10
Posten ändrad:
2011-06-17 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007