transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yrkesserien - en folkhemsparadox

Författare och institution:
Lena Johannesson (Institutionen för konst- och bildvetenskap)
Publicerad i:
Arbetarrörelse och arbetarkultur. Bild och självbild , s. 387-399
ISBN:
978 91 7331 0987
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlsson Bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
Tecknade serier, fackförbundspress
Postens nummer:
62697
Posten skapad:
2007-12-08 19:59
Posten ändrad:
2007-12-08 20:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007