transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Design som utvecklingskraft II. Utvalda uppsatser om regeringens designsatsning 2003-2005

Författare och institution:
Ulla Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
91-7636-507-7
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Växjö University Press
Förlagsort:
Växjö
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Regeringen gav 2003-2005 sammanlagt 60 miljoner kronor till Svensk Form och SVID för designprojekten ”Design som utvecklingskraft”. De flesta svenskar har nog hört talas om designåret. Men det var bara 9 av de 60 miljonerna som gick till designåret. De återstående 51 miljonerna gick till flera hundra olika projekt i mindre och medelstora företag och organisationer spridda över hela landet och olika branscher. Projekten prövade nya sätt att använda design på. Det gemensamma temat var ”Design som utvecklingskraft”. Den utvärdering som genomfördes av docent Ulla Johansson – och som rapporterats i en separat bok – visade att resultaten blev nästan häpnadsväckande. De medverkande företagens samlade omsättningsökning (som kan relateras till projekten) låg mellan en halv och tre kvarts miljard – eller drygt 300 miljoner om man viktar summan och renodlar designens andel. Cirka 150 nya arbetsplatser har troligen genererats i anslutning till projekten – och drygt hälften hade inte kommit till stånd utan den. Den här boken är en fristående del av utvärderingen. Här har vi gjort olika nedslag för att berätta lite mer ingående om några utvalda projekt. Projekten har valts ut av studenter vid Växjö universitet och Stockholms universitet – och större delen av boken består av starkt förkortade och redigerade studentuppsatser. Boken tar upp följande historier: • Sagan om design – en berättelse om hur företagsledarna ändrar sin syn på design när de kommer i kontakt med designer. • Design för tillit – en berättelse om hur designen kan hjälpa till att underlätta arbetet och kommunikationen på en psykiatrisk vårdenhet. • Tjänstedesign i industriföretag – en berättelse om ett aluminiumproducerande företag som får hjälp att analys.era, konceptualisera och förpacka sina tjänster • Design och innovation i företag – beskriver projektet Fordonsleverantörers konkurrenkraft utifrån en innovationsteoretisk modell. • Platser som varumärke – är en berättelse om hur designteorier kan användas för att varumärka en kommun och öka dess attraktionskraft. Boken inleds med en teoretisk översikt som diskuterar innebörden i begreppet design och design management. Översikten placerar in projekten och regeringens satsning i en vidare teoretisk referensram.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
design
Postens nummer:
62671
Posten skapad:
2007-12-07 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007