transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fyrkanter, trekanter i företagsanalysens dynamiska krets

Författare och institution:
Gunnar Rimmel (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Företagsanalys i dess komplexitet, s. 188-201
ISBN:
978-91-7246-251-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Redaktörer: Gudrun Baldvinsdottir, Inga-Lill Johansson, Hanne Nörreklit
Postens nummer:
62663
Posten skapad:
2007-12-07 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007