transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ändamålsbudgetering à la Polesie

Författare och institution:
Olov Olson (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Publicerad i:
Företagsanalys i dess komplexitet, s. 148-169
ISBN:
978-91-7246-251-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Redaktörer: Gudrun Baldvinsdottir, Inga-Lill Johansson, Hanne Nörreklit
Postens nummer:
62662
Posten skapad:
2007-12-07 11:07
Posten ändrad:
2007-12-07 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007