transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brevväxling

Författare och institution:
Johan Järlehed (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Glänta, 2-3 s. 13-27
ISSN:
1104-5205
Antal sidor:
15
Publikationstyp:
Övrigt
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Översättning från spanskan av brevväxling mellan Subcomandante Marcos. organisationen ETA och undersökningsdomare Baltasar Garzón.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Nyckelord:
ETA, EZLN, motstånd, förhandling
Postens nummer:
62648
Posten skapad:
2007-12-07 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007