transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Mats Andrén (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Local Citizenship, (ed) Mats Andrtén, s. 5-15
ISBN:
978-91-977278-0-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
62623
Posten skapad:
2007-12-07 09:05
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007