transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

• Combating HIV/AIDS – A Comparative Study of the Impact of Decentralization.

Författare och institution:
Martin Sjöstedt (Statsvetenskapliga institutionen); Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Conference Paper presented at the 50th Annual Meeting, African Studies Association. New York, October 2007, at the Quality of Government Institute working conference in Nice, October 23-26, 2007, and at the NFU Conference ‘Making Institutions Work for the Poor’ held in Bergen, November 5-7, 2007.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
62618
Posten skapad:
2007-12-07 08:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007