transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att styra ett lokalsamhälle – kommunalpolitiker och deras demokratiuppfattningar.

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
The XVI Nordic Local Government Studies-conference, Göteborg, 23-25 november, 2007 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
62608
Posten skapad:
2007-12-07 08:32
Posten ändrad:
2007-12-07 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007