transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Woodfuels, livelihoods and policy interventions: Changing perspectives

Författare och institution:
M. Arnold (-); Gunnar Köhlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); R. Persson (-)
Publicerad i:
World Development, 34 ( 3 ) s. 596-611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
62577
Posten skapad:
2007-12-06 17:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007