transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inducible chemical resistance to herbivory in the brown seaweed Ascophyllum nodosum.

Författare och institution:
Henrik Pavia (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Gunilla B. Toth (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Ecology, 81 s. 3212-3225
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
62569
Posten skapad:
2007-12-06 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007